Vyhledej
Královédvorsko > Doprava

Ze Dvora Králové do Černého moře zřejmě ještě dlouho nepoplujeme

Redakce / 6.11.2018, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Nejdříve bychom museli ze Dvora doplout k Pardubicím, abychom mohli využít neustále diskutovaného vodního koridoru, který spojuje 3 řeky - Labe, Odru a Dunaj. Po dvou letech prací studie proveditelnosti se však došlo k závěru, že právě labská větev snižuje efektivitu celého projektu a samotné investiční náklady zvyšuje o 300 ml na 582 mld. Kč.
 

Ministerstvo dopravy zajistilo zpracování Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, jejímž cílem je prověření ekonomické efektivity projektu nově uvažované vodní cesty z pohledu dopravního, vodohospodářského, energetického a rekreačního. A nyní již známe výsledky: projekt vodního koridoru propojující řeky Dunaj, Odra a Labe je ekonomicky efektivní ze všech zmínených pohledů. Lepší hodnocení má samotné propojení Dunaje s Odrou, labská větev koridoru snižuje efektivitu celého projektu. 

To potvrzuje po dvou letech prací zmíněná studie, která byla zadána ministerstvem dopravy až v červnu roku 2016, když byla zpracována v souladu s usnesením vlády již z 19. ledna 2011. Vítěz soutěže - Sdružení společností Vodní cesty, Sweco Hydroprojekt a Aquatis - měla za 22 milionů korun posoudit, zda je stavba a provoz vodního koridoru, který propojí 3 evropská moře, vůbec ekonomicky efektivní. Výsledná cena studie byla o zhruba tři miliony nižší, než ministerstvo předpokládalo. Studie měla zárovveň zabezpečit potřebné podklady pro posouzení vodního koridoru a pro rozhodnutí o zachování či vyjmutí z územní ochrany. Práce na studii byly zahájeny v červenci 2016.


Náklady jednotlivých variant

Jak popsal výsledek studie proveditelnosti na podzim roku 2018 ministr dopravy Dan Ťok, „výsledky ekonomického hodnocení ukázaly, že největší smysl má splavnění a propojení Dunaje a Odry. Labská větev koridoru z důvodu velmi vysokých investičních nákladů v podobě dlouhých plavebních tunelů snižuje efektivitu celého projektu. Celkové investiční náklady projektu ve variantě propojení všech tří řek jsou 582 miliard korun, ve variantě propojení Dunaje a Odry jsou náklady předběžně odhadnuty na 281 miliard". 

„Plníme tak programové prohlášení vlády. Studie ukáže, jaké by stavba z odborného hlediska měla přínosy a náklady. Pokud studie proveditelnosti pro některou z variant vyjde, mohou se dělat další kroky,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Posuzování vezme v úvahu náklady a přínosy plánované stavby, zároveň zhotovitel studie posoudí jednotlivé dílčí varianty trasy kanálu a vypracuje k nim mapové podklady.

Kudy kam poteče voda?

Projekt na stavbu kanálu, který má své zastánce i odpůrce, počítá s pokračováním splavnění Labe prostřednictvím jezu v Děčíně a místním prohloubením řeky na německé straně. Dunaj by se s Odrou mohl propojit prostřednictvím splavnění řek Moravy a Bečvy. Západ republiky by se na severojižní cestu napojil prodloužením vodního koridoru z Přerova do Pardubic, kde by se napojil na Labe. Stavba podle předběžných odhadů vycházela na 400 miliard korun, z čehož velkou část má podle zastánců kanálu zaplatit Evropská unie. Ta ale s financováním této vodní cesty zatím nepočítá.

Myšlenka propojení řek a její význam

Úvahy o propojení Labe s Odrou a Dunajem se objevily už ve středověku, konkrétnější plány se začaly rodit od 19. století. Blízko k realizaci měla tato vodní cesta například ve 30. letech minulého století, z rozsáhlých plánů se na českém území nakonec zrodil alespoň Baťův kanál.

Výstavba vodního koridoru má podle studie úzkou souvislost s navazujícími projekty zaměřenými na zlepšení splavnosti navazujících řek, tedy Labe, Odry, případně i Váhu. Studie počítá se zajištěním určité úrovně splavnosti, která v současnosti není zajištěna. To vyvolá investiční náklady pro zajištění odpovídající plavební třídy na těchto úsecích, se kterými studie nepočítá. Pro tyto navazující projekty musí být zpracováno samostatné ekonomické hodnocení a samostatné projekty v Polsku a na Slovensku.

Bude se stavět?

Výsledky studie a ekonomického posouzení nyní projednají členové monitorovacího výboru složeného ze zástupců jednotlivých ministerstev, univerzit, krajů a zainteresovaných subjektů včetně mezinárodního zastoupení Slovenska a Polska. Materiál ještě posoudí centrální komise Ministerstva dopravy a projde meziresortním připomínkovým řízením. Následně bude studie předložena vládě ke schválení. 

V návaznosti na projednání materiálu vládou budou definovány navazující kroky, včetně hodnocení vlivu na životní prostředí.

Jestli se ze Dvora Králové dostaneme po Labi až k Černému moři, se tak zatím stále můžeme jen dohadovat.

Kateřina Sekyrková
Zdroj: Ministerstvo dopravy, wikipedie

Mapa: Plavba a vodní cesty o.p.s 

Související články
Povodí Labe: Sucho je nejhorší za padesát let
Přehrada Les Království má konečně svůj web
Povodí Labe bude stěhovat svoje zázemí z Přehrady Les Království do Dvora Králové

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 383x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
02.06.2020 - Místa ve vlacích bude opět možné rezervovat přes rezervační systém Českých drah, a to od půlnoci z 2. na 3. června 2020. S výjimkou spojů SC Pendolino, bude zatím předprodej omezen na období od 3. do 13. června 2020.
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.
04.05.2020 - Dnes se opět sejde Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které bude mimo jiné hlasovat o dotacích pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství, které na svém minulém zasedání neschválilo.
29.04.2020 - Od 1. května se otevírají informační centra národních parků a jeskyní v ČR.

Volná pracovní místa

Právník/právnička (MěÚ Dvůr Kr. n. L.)

Vedoucí OŽP (MěDvůr Králové n. L.) 

Učitel na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
27.05.2020 - 5.06.2020
Zápis do ZUŠ
2.06.2020 19:00 - 2.06.2020 21:00
Afrikou na pionýru (Road movie od 12 let)
3.06.2020 19:00 - 3.06.2020 21:00
Problémissky (komedie)
4.06.2020 19:00 - 4.06.2020 21:00
Problémissky (komedie)