Vyhledej
Královédvorsko > Doprava

Ze Dvora Králové do Černého moře zřejmě ještě dlouho nepoplujeme

Redakce / 6.11.2018, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Nejdříve bychom museli ze Dvora doplout k Pardubicím, abychom mohli využít neustále diskutovaného vodního koridoru, který spojuje 3 řeky - Labe, Odru a Dunaj. Po dvou letech prací studie proveditelnosti se však došlo k závěru, že právě labská větev snižuje efektivitu celého projektu a samotné investiční náklady zvyšuje o 300 ml na 582 mld. Kč.
 

Ministerstvo dopravy zajistilo zpracování Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, jejímž cílem je prověření ekonomické efektivity projektu nově uvažované vodní cesty z pohledu dopravního, vodohospodářského, energetického a rekreačního. A nyní již známe výsledky: projekt vodního koridoru propojující řeky Dunaj, Odra a Labe je ekonomicky efektivní ze všech zmínených pohledů. Lepší hodnocení má samotné propojení Dunaje s Odrou, labská větev koridoru snižuje efektivitu celého projektu. 

To potvrzuje po dvou letech prací zmíněná studie, která byla zadána ministerstvem dopravy až v červnu roku 2016, když byla zpracována v souladu s usnesením vlády již z 19. ledna 2011. Vítěz soutěže - Sdružení společností Vodní cesty, Sweco Hydroprojekt a Aquatis - měla za 22 milionů korun posoudit, zda je stavba a provoz vodního koridoru, který propojí 3 evropská moře, vůbec ekonomicky efektivní. Výsledná cena studie byla o zhruba tři miliony nižší, než ministerstvo předpokládalo. Studie měla zárovveň zabezpečit potřebné podklady pro posouzení vodního koridoru a pro rozhodnutí o zachování či vyjmutí z územní ochrany. Práce na studii byly zahájeny v červenci 2016.


Náklady jednotlivých variant

Jak popsal výsledek studie proveditelnosti na podzim roku 2018 ministr dopravy Dan Ťok, „výsledky ekonomického hodnocení ukázaly, že největší smysl má splavnění a propojení Dunaje a Odry. Labská větev koridoru z důvodu velmi vysokých investičních nákladů v podobě dlouhých plavebních tunelů snižuje efektivitu celého projektu. Celkové investiční náklady projektu ve variantě propojení všech tří řek jsou 582 miliard korun, ve variantě propojení Dunaje a Odry jsou náklady předběžně odhadnuty na 281 miliard". 

„Plníme tak programové prohlášení vlády. Studie ukáže, jaké by stavba z odborného hlediska měla přínosy a náklady. Pokud studie proveditelnosti pro některou z variant vyjde, mohou se dělat další kroky,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Posuzování vezme v úvahu náklady a přínosy plánované stavby, zároveň zhotovitel studie posoudí jednotlivé dílčí varianty trasy kanálu a vypracuje k nim mapové podklady.

Kudy kam poteče voda?

Projekt na stavbu kanálu, který má své zastánce i odpůrce, počítá s pokračováním splavnění Labe prostřednictvím jezu v Děčíně a místním prohloubením řeky na německé straně. Dunaj by se s Odrou mohl propojit prostřednictvím splavnění řek Moravy a Bečvy. Západ republiky by se na severojižní cestu napojil prodloužením vodního koridoru z Přerova do Pardubic, kde by se napojil na Labe. Stavba podle předběžných odhadů vycházela na 400 miliard korun, z čehož velkou část má podle zastánců kanálu zaplatit Evropská unie. Ta ale s financováním této vodní cesty zatím nepočítá.

Myšlenka propojení řek a její význam

Úvahy o propojení Labe s Odrou a Dunajem se objevily už ve středověku, konkrétnější plány se začaly rodit od 19. století. Blízko k realizaci měla tato vodní cesta například ve 30. letech minulého století, z rozsáhlých plánů se na českém území nakonec zrodil alespoň Baťův kanál.

Výstavba vodního koridoru má podle studie úzkou souvislost s navazujícími projekty zaměřenými na zlepšení splavnosti navazujících řek, tedy Labe, Odry, případně i Váhu. Studie počítá se zajištěním určité úrovně splavnosti, která v současnosti není zajištěna. To vyvolá investiční náklady pro zajištění odpovídající plavební třídy na těchto úsecích, se kterými studie nepočítá. Pro tyto navazující projekty musí být zpracováno samostatné ekonomické hodnocení a samostatné projekty v Polsku a na Slovensku.

Bude se stavět?

Výsledky studie a ekonomického posouzení nyní projednají členové monitorovacího výboru složeného ze zástupců jednotlivých ministerstev, univerzit, krajů a zainteresovaných subjektů včetně mezinárodního zastoupení Slovenska a Polska. Materiál ještě posoudí centrální komise Ministerstva dopravy a projde meziresortním připomínkovým řízením. Následně bude studie předložena vládě ke schválení. 

V návaznosti na projednání materiálu vládou budou definovány navazující kroky, včetně hodnocení vlivu na životní prostředí.

Jestli se ze Dvora Králové dostaneme po Labi až k Černému moři, se tak zatím stále můžeme jen dohadovat.

Kateřina Sekyrková
Zdroj: Ministerstvo dopravy, wikipedie

Mapa: Plavba a vodní cesty o.p.s 

Související články
Povodí Labe: Sucho je nejhorší za padesát let
Přehrada Les Království má konečně svůj web
Povodí Labe bude stěhovat svoje zázemí z Přehrady Les Království do Dvora Králové

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 365x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
13.02.2020 - Kalamitní stav v Královéhradeckém kraji vyhlášený energetiky byl odvolán v úterý 11. 2. 2020 v 15 hod.
09.02.2020 - Silný až extrémní vítr očekáváme i v našem regionu. Počítejme s omezením dopravy, ale i provozu některých turistických atrakcí včetně dvorské zoo či skiareálů.
29.01.2020 - V pátek 31. ledna 2020 bude uzavřeno pracoviště registru řidičů a řidičských průkazů na MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem včetně pracoviště registru vozidel na odloučeném pracovišti v Nedbalově ulici.

Volná pracovní místa

Lékař (VIVIDUS East)

Zdravotní setra (VIVIDUS East)


Pečovatel/ka (PS Dvora Králové n. L.)


Kalendář akcí