')
Vyhledej
Královédvorsko > Doprava

Rekonstrukce železniční stanice v Jaroměři se potáhne až do roku 2020

Redakce / 3.04.2019, Jaroměř - Jaroměřsko
Realizace stavby "Rekonstrukce žst. Jaroměř" měla původně celá proběhnout v termínu od 13. 2. 2018 do 10. 12. 2018. Dle aktuální situace na nástupišti a kolejišti se tak nestalo. Jak nám sdělil zástupce SŽDC, v průběhu stavby bylo SŽDC osloveno zástupcem Muzea Náchod, že se jedná o archeologicky významnou lokalitu, což výrazně zpomalilo stavební práce.
 

Po předběžném průzkumu byly vyčleněny zájmové lokality průzkumu. Práce na rekonstrukci železniční stanice tedy mohly pokračovat pouze ve vazbě na probíhající archeologický průzkum. Vzhledem k velkému objemu finančních prostředků na archeologický průzkum bylo nutné vypsat na další pokračování průzkumu soutěž s výběrem zhotovitele, která byla vyhodnocena až na začátku března 2019. 

Stavba nového nástupiště na železniční stanici v Jaroměři
To vše znamenalo významné zpomalení stavebních prací, kompletní zborcení stavebních postupů ve vazbě na plánované výluky a pro zachování alespoň omezeného železničního provozu, vytvoření mnoha provizorních stavů, které i nadále brání dostavbě sudé skupiny kolejí.

Jak nám sdělil Marek Illiaš ze SŽDC, v současné době bude dokončen archeologický průzkum pod sudou skupinou kolejí, zrealizován železniční spodek a svršek.

Modernizace železniční stanice v Jaroměři 

Předpokládané celkové investiční náklady modernizace žst. v Jaroměři byly v roce 2018 celkem 904 768 000 Kč. Jedná o komplexní přestavbu – rekonstrukci železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům. Dalším aspektem přestavby je i zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení, které v budoucnosti umožní dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty.  Podchod a výtahy V rámci stavby "Rekonstrukce žst. Jaroměř" bude na základě provedeného geotechnického průzkumu navržena rekonstrukce železničního spodku a svršku včetně odvodnění. Budou vybudována nová ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem od výpravní budovy. Bezbariérový přístup pro cestující z výpravní budovy na nástupiště bude zajištěn výtahy. V souvislosti s novou konfigurací kolejiště bude provedena rekonstrukce železničního propustku, trakčního vedení a sdělovacího zařízení. Bude instalováno nové osvětlení stanice a prostoru nástupišť. Vybudována bude nová trafostanice a rozvody silnoproudu.  V důsledku instalace nových zařízení a zřízení výstupu z podchodu v prostoru zpevněné plochy před výpravní budovou, budou provedeny nezbytně nutné stavební úpravy ve výpravní budově a přístřešku u budovy směrem ke kolejišti. V prostoru vedle výpravní budovy bude vybudován nový objekt trafostanice a budou sneseny zbytné pozemní objekty stavědla č. 1 a č. 2.  

V roce 2021 má nový kabát záskat i výpravní budova, odhadované náklady jsou 75 mil. Kč.


Výluky a jízdní řády

V rámci výluk v termínech od 24. 7. 2019  do 14. 12. 2019 proběhne přesměrování provozu na sudou skupinu kolejí při využití nově budovaného nástupiště č. 2. 

Spuštění provozu v úseku Hradec Králové - Jaroměř se předpokládá od 21. 10. 2019

Lichá skupina kolejí bude snesena a uvolněna pro další fázi archeologického průzkumu. 

Dokončení stavby tedy proběhne, dle přidělených výluk, v roce 2020 (předpoklad je do konce srpna 2020, záleží jak rychle nám předají archeologové staveniště), kdy bude dokončen podchod, nástupiště č. 1, lichá skupina kolejí a kompletní zabezpečovací a sdělovací zařízení.


Téměř 5 měsíců na výběr zhotovitele

Pro představu, jak časově náročné je výběrové řízení na zhotovitele archeologického záchranného průzkumu, přinášíme časový průběh soutěže:

Soutěž s výběrem zhotovitele (archeologický průzkum)

Odeslání oznámení o zakázce ve VVZ :              zveřejnění ve VVZ 14.8.2018

Lhůta pro podání nabídek :                              19.09.2018 10:00 hod

Otevírání obálek:                                           19.09.2018 10:15

Rozhodnutí o výběru dodavatele:            30.10.2018 -  odesláno uchazečům 30.10.2018

Doručení námitek proti rozhodnutí:                    12.11.2018

Rozhodnutí o námitkách :                                27.11.2018 – částečně vyhověno uchazeči, zrušeno rozhodnutí o výběru  dodavatele, proběhlo nové posouzení dle námitek uchazeče

                                                                  04.12.2018 – výzva vybranému dodavateli k objasnění dokladů a informací

                                                                  06.12.2018 – dodavatelem doloženo vysvětlení- posouzeno jako nedostatečné

                                                                  13.12.2018 – 2. Výzva vybranému dodavateli k objasnění dokladů a informací

                                                                  18.12.2018 – doručeno 2. vysvětlení  dokladů a informací

                                                                  20.12.2018 – výzva k součinnosti k doložení dokladů před uzavřením smlouvy

                                                                  09.01.2019 – doloženy doklady před uzavřením smlouvy

                                                                  15.01.2019 - doloženy chybějící doklady před uzavřením smlouvy bez výzvy

2. rozhodnutí o výběru dodavatele:                   31.01.2019 - (po posouzení namítaných skutečností byla opět ekonomicky nejvýhodnější nabídka téhož dodavatele, jako u 1 rozhodnutí o výběru dodavatele )  

Doručení námitek proti rozhodnutí:                    15.02.2019  

Rozhodnutí o námitkách :                                22.02.2019

Uplynutí lhůty pro podání návrhu na ÚOHS :        04.03.2019

Kateřina Sekyrková

Zdroj: SŽDC

 

 

Související články
V prosinci budou vlaky jezdit podle nového jízdního řádu. Dvůr je beze změn, Jaroměř čekají malé změny kvůli modernizaci budovy stanice.
Od 14. července 2018 se připravte na hlavní nepřetržitou výluku železniční stanice Jaroměř
Cestování vlakem zkomplikuje v druhé polovině května výluka
Na železnici okolo Jaroměře začaly platit výlukové jízdní řády. Až do poloviny prosince

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 5743x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
08.10.2019 - Krajské pracoviště BESIP zve řidiče a řidičky na kurz s názvem "Za volantem v bezpečí" zaměřený na zlepšení a zdokonalení řidičských dovedností. Kurz se koná v neděli 13. října 2019 od 8:30 do 15:30 hod. na polygonu na letišti v Hradci Králové. Vlastní auto nutností. Zájemci se mohou hlásit na: besip-hk@cspsd.cz.
11.07.2019 - Knihovna Slavoj bude již od pátku 12. července 2019 opět otevřená pro čtenáře dle běžné otevírací doby. Služby on-line jsou již také v provozu.
10.07.2019 - Aktuálně (středa 10. července) je omezen provoz v knihovně Slavoj ve Dvoře Králové, kde nefunguje elektřina. Možné je pouze osobní navrácení knih. V případě potřeby prodloužení knih volejte na mobilní čísla: 721 390 348, 606 531 153. O změně vás budeme informovat.

Volná pracovní místa
Tajemník úřadu (Dvůr Králové n. L.)

Ošetřovatel/sanitář (Domov sv. Josefa)

Všeobecná/praktická sestra (Domov sv. Josefa, Žireč)

Odborný referent OŽÚ (MěÚ Dvůr Králové n .L.)


Technik PC a periférií (ZŠ Schulzovy sady)

Asistent/ka pedagoga (ZŠ a PrŠ DKnL)


Sociální pracovník/ice (Diakonie ČCE DKnL)


Kalendář akcí
1.03.2019 - 15.11.2019
Lovci perel - soutěž
1.09.2019 - 8.11.2019
Mít své místo
19.09.2019 10:00 - 17.10.2019 17:00
Zvíře není věc
1.10.2019 - 30.10.2019
Konzerva místo zpozdného