Vizualizace výrobní haly Karsit v průmyslové zóně Zboží

Návrh podoby výrobní haly společnosti Karsit v průmyslové zóně Zboží u Dvora Králové n. Labem. První průzkumní práce v podobě geologických vrtů začaly v pondělí 13. června.Situace-napojení na východní přivaděč-KONCEPT-07062016 (1).jpg