Vizualizace výrobní haly Karsit v průmyslové zóně Zboží

Návrh podoby výrobní haly společnosti Karsit v průmyslové zóně Zboží u Dvora Králové n. Labem. První průzkumní práce v podobě geologických vrtů začaly v pondělí 13. června.Příčný řez-KONCEPT-07062016.jpg