Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Názory/komentáře > Ludmila Burdová

Vemte si je všechny, my budeme jenom rádi!

Redakce / 24.09.2018, Dvůr Králové nad Labem
... řekl mi s pohrdavým tónem majitel soukromého psího útulku p. Martin Antonín s družkou, ošetřovatelkou a dobrovolnicí v jednom - paní Danielou Hoblovou, když jsem jim řekla, že bych si vzala okamžitě psa Bambína, který má na kyčli za roky „péče“ v útulku rakovinu velikostí pomeranče. Bohužel já nemám podmínky pro jeho chov. Dvorskému útulku se v širokém okolí neřekne jinak než koncentrák, s čímž plně souhlasím po více než roce každodenního dobrovolnického venčení.
 

Obrovské zhoršení stavu psů nastalo v listopadu 2017, kdy byla propuštěna zaměstnankyně, která se o psy starala. První výrazná změna nastala v otevírací době. Původně byl útulek otevřen každý den min. 6 hodin a každou druhou sobotu dopoledne. V současné době se po velkém množství změn ustálila otevírací doba na ÚT a ČT po 2 hodinách a v neděli 1,5 h., což se při množství cca 20 psů nedá stihnout. A to nás venčitelů bylo o hodně více. Na svých stránkách píšou, že uvítají nové venčitele a přitom se těch, kteří si všímají zdravotního stavu psů, stravy (hlavně těstoviny), rozbitých a nebezpečných kotců, postupně zbavují. Nově není povolen přístup ke kotcům, pejsci se vydávají až u brány. Proč asi?

Pouze při návštěvě cizích lidí hrála paní Hoblová divadlo: s pamlskami, které rozdávala jejich velmi malá dcerka a pak je zametala; miska s vodou při vchodu, běžně však v miskách led místo vody… Bohužel paní Hoblová na mé dotazy a připomínky ohledně stavu psů neodpovídala, a když už odpověděla, tak jedním slovem, aby mě odbyla. Po měsíci jsem se konečně dozvěděla, že pes jménem Tom má cystu. Jsem přesvědčena, že dodnes není operován. Štěstí měl pes Ivan, kterému byl pod nátlakem nelhostejných lidí odoperován hnisající vřed. Lidé nevědí, že veterinární ambulance Daktari na soukromém pozemku pana Antonína není smluvní s útulkem, a tudíž neprovádí pravidelné kontroly zdravotního stavu útuláčků.

Podobnou zkušenost má paní Kristýna Dvořáková, která pravidelně chodila psy venčit a ještě přispívala finančně na jednoho z nich: Bambina.

"Do dvorského útulku chodím roky venčit, dobrovolně jsem finančně podporovala psa Bambina, měl nadstandartní péči včetně nově zateplené boudy, placení holčiny, která ho 2x do týdně venčila, zdravotní péči, atd. Před pár dny jsem ho šla opět vyvenčit, ale manželka majitele útulku mi řekla, že mi ho na procházku prostě nedají a dokonce mi bylo naznačeno, že tam nemám co dělat. Musím říct, že mi to bylo velmi líto  a nepovažuji to za normální. Působí to na mě, jako by majitele útulku vlastně nebavilo, to co dělají. Psi v zimě nemají ani zateplené boudy, coz v -15 stupních je velký problém. Divím se, že ochránci zvířat ohledně tohohle už nezasáhli. Další věc, proč již zmíněny pes Bambino má na noze roky neléčený nádor? Sama jsem nabízela, že zaplatím operaci, ale majitel útulku to odmítl. 
Bylo by fajn, když by někdo vybudoval nový útulek, kdo ma citlivější vztah ke zvířatům, já to prozatím být nemohu." 

Pro Bambína jsme měly dokonce i nový domov, ale útulek ho odmítl dát do adopce. Pár dní na to se na FB objevil výše zveřejněný příspěvek. 
Městský úřad v současné době přispívá panu Antonínovi 121 Kč na jednoho psa na den z našich daní. Jenom krmení, oblečky, vodítka má však z pravidelných sbírek (Vánoční sbírka, běhy) od dobromyslných lidí, supermarketů a organizací. Neohlášené kontroly jsou dopředu bohužel ohlášené a jsou prováděny zástupcem ze životního prostředí a stejným odborníkem z okresní veterinární správy, který má na svědomí nedávný incident z Vlčkovic.

Kdo má zájem, ať se podívá do útulku v Trutnově, který dostává stejnou částku na psy. Nedá se to vůbec porovnat. Máme i dobrou zprávu, že pes Viky z Vrchlabí, který strávil v útulku Antonína 4 roky s nepravdivou popiskou, byl převezen na pokyn města Vrchlabí do útulku Jičín, kde běhá bez vodítka, přibral na váze a je za tak krátkou dobu socializovaný. Hned se pozná skutečně odborný přístup. Doslechla jsem se zároveň, že město Vrchlabí ukončilo spolupráci s útulkem pana Antonína. 

Kdo si asi tak vezme psy v tomto neutěšeném stavu, nikdo, a to zřejmě provozovatelům útulku jistě vyhovuje. Psy si nevezme nikdo a městský úřad na jiné nemocné psy, kterým není poskytnuta veterinární péče, bude dlouhodobě panu Antonínovi platit z peněz daňových poplatníků. Zřejmě proto má pan Antonín zájem na zaplnění útulku, nejlépe starými a nemocnými, které nikdo nechce.

Jine útulky jsou rádi, když jim veřejnost nabídne třeba finance na akutní operace, tady ne, když se o to občané pokusili, a nabídli finance na operaci psa, tak se se zlou potázali.

Podle mě není důležitý papír, ale srdce na pravém místě. Problémů ve dvorském útulku je tolik, že je nelze všechny popsat v tomto článku.

Přidávám však k článku jedne případ za všechny - pejsek Sendy, který byl adoptován a těsně před propuštěním z útulku byl naočkován, ačkoliv jeho zdravotní stav napovídal, že mu jen ublíží. Veterinární zprávu si můžete přečíst zde.

Chtěla bych zahájit debatu o vytvoření nového psího útulku pod správou města a ne v soukromých rukou, kde majitel může zakázat přístup nejen do útulku, ale i na veterinu, což se v současnosti děje a tím pádem není možná kontrola ze strany občanů a vše se tak děje za zavřenými dveřmi. 

Městský úřad ve Dvoře Králové dostal během několika let řadu opakujících se stížností na útulek pana Antonína, které se zametaly pod koberec. Naštěstí se časy mění. Společnými silami se nám snad podaří zachránit další psy a vyvarovat se osudu nemocného a psychicky zničeného Bambína.

Ludmila Burdová

 

 

 
Vaše komentáře
27.02.2019 09:16, Reagovat
To je pravda a vím, ?e za veterinární o?et?ení platí m?sto.
Zrovna jsem venku potkala paní se dv?ma pejsky a ?íkala, ?e mají velký pytel granulí pro pejsky v útulku, aby se m?li dob?e. To by jim ty granule ale n?kdo musel dát. To je takový problém ty psy nakrmit? Není, jen?e jim je to prost? jedno. Nestarají se.
26.02.2019 15:11, Reagovat
Prod?le?ný jist? není, kdy? na ka?dého psa dostávají stovku denn?. ®rádlo dostanou také - bu? od lidí nebo z mnoha konaných sbírek, které se opakují x-krát ro?n?. Jakoby suma od m?sta sama o sob? nesta?ila, je?t? ?ebrají a zneu?ívají d?v?ry lidí. Za veterinu ?ádné horentní ?ástky neplatí... Lidé by si m?li uv?domit, komu pomáhají. Kde pomoc pot?eba je a kde není. Je mnoho jiných míst, kam finance neplynou tak jako sem a o zví?ata je p?esto mnohem lépe postaráno - dokonce nad rámec povinností.
15.02.2019 14:54, Reagovat
Naprosto s ?lánkem paní Burdové souhlasím. Jsem jednou z dlouhodobých ven?itelek a musím ?íct, ?e od doby, co v útulku pracuje jako "o?et?ovatelka" paní D.Hoblová, psi neskute?n? se?li, byli doslova kost a k??e. Od nového roku tj.leden 2019 se to malinko zlep?ilo a psi u? tak vychrtlí nejsou, nicmén? pé?e o n? je nedostate?ná. Stále nemají zateplené boudy, dary od lidí - jako jsou matrace, deky apod.se hromadí v p?íst?e?ku p?ed útulkem. Nové deky, pelí?ky a pod.najdete v psím hotelu, proto?e ten je výd?le?ný a proto si zaslou?í to nejlep?í. Pro? jsou ale útulá?k?m odep?eny pou?ité matrace a star?í teplé deky? Prý by to psi roztrhali, vznikl by nepo?ádek a to je práce navíc.
O náv?t?vních hodinách ani nemluvím. Ven?ení ps? je nedostate?né. Argument, ?e se psi st?ídají ve velkém výb?hu behem celého dne se takté? nezakládá na pravd?.
Do 11 hod.dopoledne u ps? je?t? nikdo nebyl, byla zasn??ená cesta ke kotc?m bez jediné stopy. Psi meli v miskách led a sníh.
Ani paní Hoblová, ani pan Antonín se na vedení psího útulku nehodí. Nemají k t?m ps?m ?ádný vztah. Proto souhlasím a byla bych moc ráda, kdyby byl útulek pod správou m?sta. M?sto se brání skute?ností, ?e na provoz útulku nemá vhodný pozemek.
A tak nezbývá, ne? doufat, ?e se najde ?lov?k s dobrým srdcem a nepot?ebným kouskem pozemku, který by za symbolickou cenu pronajal, nebo poskytl m?stu pro pejsky, kte?í u? jednou na lidskou "dobrotu"doplatili.
Jen tak se dary d?v??ivých lidí, co nemají tu?ení co se d?je za plotem, dostaly práv? útulá?k?m.
Paní Hoblová a pan Antonín si toho nalo?ili na bedra opravdu mnoho a tém?? prod?le?ný útulek by jim chyb?t snad nemusel.
Ludmila Burdová, 27.11.2018 21:22, Reagovat
Dal?í skv?lá zpráva:
usm?vavý Viki, který strávil dlouhé 4 roky svého ?ivota v útulku DKnL (majitel Martin Antonín a "o?et?ovatelka" Daniela Hoblová) za par m?síc? dobré a profesionální pé?e v útulku Ji?ín na?el sv?j domov!!!
Ludmila Burdová, 9.11.2018 20:26, Reagovat
I DAKTARI (MVDr. Taslerová, MVDr. Kajerová, MVDr. Krti?ková) se rozhodly odejít od Martina Antonína (majitel útulku DKnL) !!!
Vyjád?ení m?sta, 2.10.2018 11:06, Reagovat
Vyjád?ení m?sta Dv?r Králové nad Labem k p?ísp?vku paní Ludmily Burdové, zve?ejn?ného dne 24.09.2018 na stránkách Královédvorsko.cz


Psí útulek Dv?r Králové nad Labem není v majetku m?sta Dv?r Králové nad Labem, ani jej m?sto neprovozuje. Za pé?i o umíst?né psy m?sto platí ?ástku 121 K? v?. DPH za krmný den pro ka?dého psa (121 K?/den/pes). K datu 30. zá?í 2018 m?lo m?sto Dv?r Králové nad Labem v útulku umíst?no celkem 9 ps? (z toho 1 pes byl umíst?n v srpnu a 1 pes v zá?í 2018), za jejich? umíst?ní platí m?sto vý?e zmín?nou ?ástku.

Tvrzení, ?e M?stský ú?ad Dv?r Králové nad Labem, odbor ?ivotního prost?edí, „zametá“ podané stí?nosti pod koberec, se nezakládá na pravd?. Ka?dou stí?nost kompetentní pracovníci odboru v sou?innosti se Státní veterinární správou ?ádn? prov??ili a odpov?d?li na ni. Kontroly byly v t?chto p?ípadech neohlá?ené a provozovatel útulku se o nich dozv?d?l bezprost?edn? p?ed jejich zahájením. B?hem t?chto kontrol nebylo zji?t?no poru?ení zákona o ochran? zví?at, co? potvrdila také odborná vyjád?ení od Státní veterinární správy. Také mimo tyto kontroly je nepravideln? kontrolována úrove? pé?e o psy umíst?né v útulku.


Miroslava Kameníková, tisková mluv?í
Prohlaseni majitelu utulku, 29.09.2018 18:44, Reagovat
http://www.utulek-dknl.estranky.cz
Náv?t?va v útulku , 27.09.2018 15:16, Reagovat
Dobrý den,
s p?ítelem a s mamkou jsme jeli nav?tívit útulek asi p?ed m?sícem. S tím, ze jsme koupili n?jaké pamlsky a kosti na zabavení. D?íve jsme tam chodili dost ?asto. Byla tam sle?na, které na nich opravdu zále?elo. Te? nás ,,uvítala” paní, která nás necht?la pustit dovnit?. S tím, ?e nám vybere psa a a» si sním jdeme na procházku. Na procházku jsme tedy ?li. Po návratu si vzala jen psa a nashledanou. Byli jsme zasko?eni, proto?e jak si n?kdo mu?e vybrat psa kdy? paní je tam nepustí??? Nechápala jsem a zárove? jsem byla zklamaná... Te? tedy u? vím pro? paní nás tam necht?la. Je to dost velká ?koda a fakt m? to dost mrzí...
, 26.09.2018 01:42, Reagovat
Jsem si jistá, ?e toto není názor n?kolika málo lidí. Já osobn? jsem se d?íve také domnívala, ?e je zde v?e v po?ádku. Kdy? jsem po dlouhé dob?-n?kolika let nav?tívila veterinu, nesta?ila jsem ?asnout nad bídou ps? a zárove? nad zázemím okolo. ®e pan Antonín ukazuje náv?t?vník?m své nové kotce, které vyu?ívá pro své psy a jako hotel, u? nikomu ne?ekne. Za normálních okolností by byl nad?en ka?dý, ale realita je jiná. Hnusné chatrné boudy, socializace ps? ?ádná. Ka?dý , kdo o psech n?co ví, musí dát za opravdu t?m, kte?í tvrdí, ?e kontakt se psem je to nejd?le?it?j?í. Jak ale mohou socializovat pejska,ke kterému ani ?lov?ka nepustí?
Ludmila Burdová, 25.09.2018 23:39, Reagovat
P?vodn? tento ?lánek jsem odeslala do redakce Novin Královédvorské Radnice, ale byl odmítnout Redak?ní radou: J. Jarolím, A.Ji?í?ková, J.Skalický,M.Staníková, P.Zivrová, M.Rejlová, M.Kameníková. Na?t?stí je?t? máme svobodu slova a proto chci osobn? pod?kovat p. K.Sekyrkové za inteligenci, profesionální p?ístup a ?e je prost? fajn ?lov?k! Poznámka pro anonymy: redak?ní rada NKR neodmítla jenom m?j ?lánek!!!
25.09.2018 16:16, Reagovat
Zajímalo by m?, který pejsek m?l p?ijít p?i socializaci o ?ivot? A vy nevíte, ?e v útulku p?i?li o ?ivot nejmén? dva psi, které roztrhal nesprávn? zaji?t?ný bandog v pé?i Antonína?
A dále - kdyby se sem vlo?ily v?echny veterinární zprávy t?ch chudák?, kterým jsme na?li domovy a do?asky, asi by se lidé divili je?t? víc nad jejich zdravotním stavem. Ano, byl zám?r dostat pry? ty nejv?t?í chudáky, kte?í pot?ebovali pomoc doktor?.
Kate?ina Pe?ková (zkuste se podepisovat i vy ostatní, co kopete za útulek)
25.09.2018 15:25, Reagovat
Za chvíli bude zima, m?li bychom tuto situaci za?ít co nejd?íve ?e?it, aby chudáci pejsci v útulku tolik nestrádaly.
Ludmila Burdová, 25.09.2018 12:01, Reagovat
Místo slov, "teoretiky", poje?te prosím do útulku TU (120 K?/za pejska na den) nebo Ji?ín (60 K?/za pejska na den) a porovnejte sami, je to OPRAVDU obrovský rozdíl ve v?em!!! Pou?iji výraz známe, která ?ekla, ?e Martinu Antonínu a Daniele Hoblové bych nesv??ila ani ply?ové zví?e!!! Skoro zima, p?emý?lejte prosím rozumn? v zájmu útula?ku v DKnL!!!
Smutné ?teníNik?a, 24.09.2018 23:46, Reagovat
Ka?dého pejska je mi velmi líto. Jestli ten útulek funguje opravdu jak psí koncentrák, tak se to nesmí nechat jen tak le?et! Chudá?ci pejsci, co tam musí ?ít :-(
Jarda P., 24.09.2018 23:17, Reagovat
Z osobní zku?enosti a z reakcí ostatních lidí mám také pocit, ?e útulek ve Dvore je spí?e ne? do?asné umístení psú, továrna na peníze. V tom prípade asi tedy chápu majitele, kdy? se z toho sna?í vytrískat, co nejvíc, ?e pejsky nepuj?uje na procházku, omezil otevírací dobu a sna?í se je tam udr?et, co nejdéle. Ta dotace 121 K? v prípade umístení nekolika desítek psú u? dává zajívavou ?ástku. Bohu?el se mesto patricne nezabyvá tím, co se zde deje a neproveri. Pokud se vytvori nejaká PETICE nebo OTEVRENY DOPIS zastupitelum mesta, tak to samozrejme budu plne podporovat a rozesílat dál. Jaroslav P.
ven?itelka, 24.09.2018 20:54, Reagovat
My tedy chodíme ven?it i dopoledne...je to jen o domluv? s vedením. Psi se m?ní - odcházejí do nových domov?...t?eba Vám jen necht?jí pejska sv??it, proto?e v?dí, ?e jej maximáln? p?evezete do jiného útulku, nebo jako ?íkáte do "do?asky" a tím to zhasne. Sta?í podrobn?ji sledovat p?íb?hy vámi "zachrán?ných" ps? z dvorského útulku...není to tak dávno, co p?i va?í socializaci p?i?el pejsek o ?ivot! Vám bych nesv??ila nic ?ivého. Pejsci se dopoledne i odpoledne st?ídají ve výb?zích, tak?e by ven?ení bylo nedostate?né se jist? ?íct nedá. Zve?ejn?ní takovéhoto l?ivého ?lánku zde mne tedy také udivilo.
24.09.2018 19:02, Reagovat
Bohu?el to pravda je a u? by m?sto m?lo za?ít jednat. P. Antonín by se kone?n? m?l zamyslet nad svým arogantním chováním. Spousta ven?itel? má zákaz vstupu do útulku a pro?? Jenom ?e t?eba mají sv?j názor na vedení útulku. Útulek má být pro dobro ps? a je placen z pen?z da?ových poplatník? ( ob?an? Dvora Králové nad Labem ) a on nemá právo n?komu zakazovat vstup do útulku. A pro? nov? vybudovaný Psí hotel prezentuje p?ed kontrolou z KVS jako útulek. Nikdy ?ádný útulkový pes tam nebyl umíst?n a nikdy nebude. A» se v?nuje cvi?ení ps? a útulek ukon?í nikdy k tomu nem?l vztah a nikdy mít nebude.
24.09.2018 18:01, Reagovat
Královedvorsko a tedy jeho redakto?i mn? zve?ejn?ním tohoto ?lánku tedy opravdu velmi zklamali. Jist?, je to názor paní Burdové, ale i tak by to cht?lo trochu soudnosti a t?eba i ov??ení informací. Tento ?lánek je ji? známý z FCB, kde jsou jakékoli nesouhlasné komentá?e mazány, tak?e mo?ná zde ty, které útulek nebudou kamenovat z?stanou...snahy t?chto vyhlá?ených dvorských "zachra?ovatelek" jsou lidem okolo útulku dávno dob?e známy a kdo má rozum toto vá?n? brát nebude.
 
 
Přečteno 10306x
 
 
 
Zpět
13.03.2019 - V nemocnici v Trutnově již neplatí zákaz návštěv na lůžková oddělení. Nemocnice byla poslední v kraji, kde tento zákaz platil.
01.03.2019 - Novým jednatelem společnosti Lesy města Dvůr Králové n. Labem, s.r.o., je Petr Kupský. Nahradil od 1. března 2019 Petra Teperu.

Kalendář akcí