Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Úřady

Mimořádné zastupitelstvo má schválit odkup budovy České spořitelny v centru města Dvůr Králové za 13. mil. Kč

Redakce / 25.04.2018, Dvůr Králové nad Labem
Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se od 15:00 hod. uskuteční v sále Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem 19. zasedání zastupitelstva města. Hlavním bodem programu je schválení kupní smlouvy na budovu České spořitelny, která se nachází na náměstí TGM. Město plánuje památkově chráněnou budovu užívat pro potřeby městského úřadu.
 

Budova je památkově chráněná, a jakýkoliv zásah do stávající podoby tak není jednoduchý. Vzhledem k funkci, kterou tato budova doposud měla, se nabízí využití prostor jako zázemí městského úřadu. Kromě prostor pro širokou veřejnost budova nabízí také 6 bytových jednotek. V přízemí budovy byly rekonstruovány prostory pro pobočku České spořitelny, kde nyní probíhá od 26. března tříměsíční zkušební provoz. Po jeho ukončení bude vydán kolaudační souhlas. 

18. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem dne 8. března souhlasilo s odkoupením budovy a souvsiejících stavebních parcel za kupní cenu ve výši 13.000.000 Kč. Cena je tvořena cenou pozemků ve výši 266.000 Kč a cenou stavby - budovy ve výši 12.734.000 Kč. Dle znaleckého posudku o ceně obvyklé číslo 256/2017 je cena nemovitostí ve výši 15.700.000 Kč. 

Dle důvodové zprávy jsou odkupované nemovitosti tvořeny: 
- stavební parcelou č. 83 o výměře 1 212 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba občanského vybavení čp. 3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o 4 podlažní památkově chráněný objekt, který je podsklepen. 
- pozemkovou parcelou č. 3848 o výměře 567 m2 - zahrada v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 

Prodej uvedených nemovitostí je za následujících podmínek: 
- uzavření nájemní smlouvy na zrekonstruované prostory, do kterých je přestěhována pobočka České spořitelny, - kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách, kdy první splátka ve výši 6.500.000 Kč bude uhrazena do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, druhá splátka ve výši 6.500.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 31.07.2018, a to na základě zálohových faktur před podáním návrhu na vklad, 
- odkoupení nemovitostí ve stávajícím stavu a vzdání se práv z vadného plnění ve smyslu § 1916 odst. 2 OZ (závady nemovitosti jsou uvedeny ve Zprávě o technickém stavu objektu, vyhotovené spol. ATALIAN CZ s. r. o. ze dne 13.2.2018), 
- převzetí nebezpečí zániku, náhodného zhoršení stavu nemovitosti přejde na stranu kupující okamžikem podání návrhu na vklad. 

Na obsazené bytové jednotky a nebytové prostory má Česká spořitelna, a. s. uzavřeny nájemní smlouvy. Město Dvůr Králové nad Labem v kupní smlouvě prohlašuje, že se seznámilo s jejich obsahy před uzavřením smlouvy, dále prohlašuje, že se seznámilo se zněním a obsahem průkazu energetické náročnosti budovy (převezme fyzicky při podpisu smlouvy). 

Dále město Dvůr Králové nad Labem odkoupí opotřebované movité věci v hodnotě 12.000 Kč bez příslušné sazby DPH. 
Jedná se o odkoupení: 
- box sedací - inv. č. 00055000, 
- sestava šatní skříň - inv. č. 00055012, 
- vybavení kanceláří (mix drobného neevidovaného kancelářského nábytku). 

Po podpisu kupní smlouvy budou tyto uloženy vč. návrhů na vklad u prodávajícího a městu Dvůr Králové nad Labem budou vydány až po uhrazení celé kupní ceny. Poté bude městem Dvůr Králové nad Labem podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Uzavřením kupní smlouvy se dále město Dvůr Králové nad Labem zavazuje k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor pro pobočku České spořitelny, a. s., a to do 45 dnů od podpisu kupní smlouvy. 
V případě nedodržení uvedeného termínu pozbyde kupní smlouva účinnosti. 

Kateřina Sekyrková
Zdroj: www.mudk.cz
 

Související články
Česká spořitelna ve Dvoře Králové se přesune na jaře do přízemí, o budovu má zájem město

 
Vaše komentáře
Další neschopnostspořílek, 11.05.2018 08:48, Reagovat
To je zase síla! Schválně si poslechněte záznam z posledního zastupitelstva. Starosta a jeho družina snad ty smlouvy ani nečtou a automaticky odkývou, co jim kdo předloží. Pak se nestačí divit. Jestli takto ANo na radnici "maká" poslední 4 roky, to se budou jejich nástupci divit. A nakonec starosta stejně podepíše jinou smlouvu, jak je jeho špatným zvykem.
 
 
Přečteno 534x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
26.11.2019 - Dnes je kvůli nenadálé události uzavřen Městský úřad ve Dvoře Králové n. Labem.
12.11.2019 - Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 bude z technických důvodů uzavřeno pracoviště registru řidičů a řidičských průkazů na MěÚ Dvůr Králové nad Labem.
12.11.2019 - V dnech 13. a 14. 11. bude od 6:00 v Trutnově provoz na Úpském nábřeží veden JEDNOSMĚRNĚ, a to ve směru od Polské ul. ke kruhovému objezdu u autobusového nádraží. Vozidla jedoucí z opačného směru musí využít objízdné trasy přes ul. Československé armády.
24.10.2019 - Od pátku 25. října 20:00 hod. do úterý 29. října 6:00 hod. bude mimořádně mimo provoz informační systém CZECH POINT. Nebude tak možné využít těchto služeb ani na jiných místech než jsou úřady (např. informační centra apod.)

Volná pracovní místa
Právník/právnička (Město Dvůr Králové n. L)

Pečovatel/ka (PS Dvora Králové n. L.)

Sociální pracovník (Domov důchodců)

Operátor/ka ve výrobě (Hartmann Rico)

Fyzioterapeut (Domov sv. Josefa)

Tajemník úřadu (Dvůr Králové n. L.)

Ošetřovatel/sanitář (Domov sv. Josefa)

Všeobecná/praktická sestra (Domov sv. Josefa, Žireč)

Sociální pracovník/ice (Diakonie ČCE DKnL)


Kalendář akcí
13.10.2019 13:00 - 8.12.2019 16:00
ARGENTINSKÉ TANGO - intenzivní kurz
1.12.2019 - 31.01.2020
Výstava: Retrohrátky
6.12.2019 18:00 - 8.12.2019 15:00
Zvěřinové hody