Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Úřady

Včasnou likvidaci kůrovce hodlá kraj finančně motivovat

Stav lesů v Královéhradeckém kraji se značně zhoršil, největší překážkou je velký počet vlastníků malých výměr

Redakce / 17.10.2018, Královédvorsko
České lesy se potýkají s kůrovcem. Přestože Královéhradecký kraj nebyl v první polovině roku 2018 nejvíce postiženým krajem, situace se dramaticky zhoršuje i zde. V západní až severozápadní části kraje lze již hovořit o kalamitním stavu. Odborníci navíc upozorňují, že v příštím roce může být poškození lesů několikanásobné.
 

Vedení kraje proto připravilo nástroje pro zmírnění kalamity. Zastupitelstvu bude na říjnovém zasedání předložen návrh nového dotačního programu na rok 2019 s celkovou alokací 10 milionů korun s možností dalšího navýšení podle vývoje kalamity.

„Kraj nebude nahrazovat ztráty z hospodářské činnosti ani likvidaci kůrovcových souší. Hodlá v příštím roce ocenit včasnou likvidaci kůrovcového dříví u malých vlastníků a navázat tak na sanační opatření, která podporuje stát. Zachování struktury živého lesa je tím nejlepším, co můžeme v prvním kroku pro krajinu udělat,“ říká radní Karel Klíma odpovědný za oblast vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství.

Jedním z rizik, která ovlivňují šíření kalamity, je velké množství vlastníků malých výměr. Majitelů lesa s výměrou do 50 hektarů je v kraji 17 tisíc a hospodaří s pozemky o celkové výměře 17 242 hektarů. Nečinnost kteréhokoliv z nich je hrozbou pro sousední porosty.

Základem ochrany má být aktivní vyhledávání kůrovcových stromů, tedy stromů lýkožroutem napadených, ale ještě neopuštěných a jejich včasná a účinná asanace. Těžbu a přiblížení kůrovcových stromů k asanaci je kraj připraven podpořit částkou 150 korun za kubický metr. Žádosti se budou podávat zpětně po dokončení asanace kůrovcového dříví až do 31. 10. 2019.

Druhým cílem této podpory je uvolnit plochy k včasnému zalesnění.

Kraj sleduje ještě třetí cíl. Tím je založení nových lesních porostů s vyšší druhovou diverzitou, jež budou odolnější vůči klimatickým změnám i hmyzím škůdcům. Chystaný dotační program podpoří ochranu nové výsadby zpevňujících dřevin proti spárkaté zvěři oplocenkami, a to až do výše 70 korun za metr.

„Kůrovcové ohrožení přináší kromě ztrát také nové příležitosti. Proto chceme vlastníky motivovat k výsadbě nových zpevňujících a melioračních dřevin,“ doplňuje radní Karel Klíma.

Na území Královéhradeckého kraje je v současnosti 145 tisíc hektarů lesa, což představuje 30,5 % jeho celkové rozlohy. Celých 74 procent lesů je tvořeno jehličnany, především smrkem. Ten roste na více než 83 tisících hektarů.

Zprávu o stavu lesů na Královédvorsku připravujeme. Zároveň tímto prosím majitele lesů v regionu včetně obecních, aby nám zaslali své zkušenosti s bojem proti kůrovci a novým zalesňováním. Rádi zveřejníme.

Kateřina Sekyrková

Zdroj: Královéhradecký kraj

 

Související články
Kůrovcová kalamita zajímá obce i kraj. Někde sází místo pokácených jehličnanů duby

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 285x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
26.11.2019 - Dnes je kvůli nenadálé události uzavřen Městský úřad ve Dvoře Králové n. Labem.
12.11.2019 - Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 bude z technických důvodů uzavřeno pracoviště registru řidičů a řidičských průkazů na MěÚ Dvůr Králové nad Labem.
12.11.2019 - V dnech 13. a 14. 11. bude od 6:00 v Trutnově provoz na Úpském nábřeží veden JEDNOSMĚRNĚ, a to ve směru od Polské ul. ke kruhovému objezdu u autobusového nádraží. Vozidla jedoucí z opačného směru musí využít objízdné trasy přes ul. Československé armády.
24.10.2019 - Od pátku 25. října 20:00 hod. do úterý 29. října 6:00 hod. bude mimořádně mimo provoz informační systém CZECH POINT. Nebude tak možné využít těchto služeb ani na jiných místech než jsou úřady (např. informační centra apod.)

Volná pracovní místa
Právník/právnička (Město Dvůr Králové n. L)

Pečovatel/ka (PS Dvora Králové n. L.)

Sociální pracovník (Domov důchodců)

Operátor/ka ve výrobě (Hartmann Rico)

Fyzioterapeut (Domov sv. Josefa)

Tajemník úřadu (Dvůr Králové n. L.)

Ošetřovatel/sanitář (Domov sv. Josefa)

Všeobecná/praktická sestra (Domov sv. Josefa, Žireč)

Sociální pracovník/ice (Diakonie ČCE DKnL)


Kalendář akcí
13.10.2019 13:00 - 8.12.2019 16:00
ARGENTINSKÉ TANGO - intenzivní kurz
1.12.2019 - 31.01.2020
Výstava: Retrohrátky
6.12.2019 18:00 - 8.12.2019 15:00
Zvěřinové hody